Sähkön, veden ja lämmön asiantuntija.

Asiakaspalvelu 020 77 90 990

Vesipalvelumme käsittävät vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkot. Toteutamme sekä vesiverkkojen rakennus- että kunnossapitopalveluita. Palveluerikoisuutemme on vesimittareiden tarkistus ja huolto, mitä tarjoamme sekä yksityisille että kunnille.

Vesiverkkojen rakentaminen

Rakennamme vesiverkostot niin jätevedelle, puhtaalle vedelle kuin hulevedellekin.

Uudisrakentamisessa rakennamme tarvittaessa myös laiteasemat – esimerkiksi pumppaamot ja mittauskaivot – vesihuoltoverkoille. Asennamme myös vesimittarit paikalleen.

Isommissa saneerauksissa rakennamme esimerkiksi uudet putkistot vanhojen tilalle tai saneeraamme vanhaa olemassa olevaa putkistoa eri tekniikoilla. Saneerauksissa etunamme on erilaisten putkimateriaalien ja niiden saneeraustekniikoiden tunteminen.

Halutessasi tarjoamme vesiverkkojen rakentamisen kokonaispalveluna aina suunnittelusta valmiiseen verkkoon asti.

Veden kunnossapitopalvelut

Huolehdimme jätevesi-, puhdas vesi- sekä hulevesiverkostojen käytöstä ja kunnossapidosta. Tarjoamme myös ennakoivan kunnossapidon palveluita; panostamme ennakoivaan huoltoon ja säännöllisiin tarkastuksiin, jotta vaurioilta ja vesivahingoilta vältyttäisiin. Huollamme verkon ja laiteasemat säännöllisesti – tarvittaessa hoidamme myös laiteasennukset pumppaamoihin.

Vikapäivystyspalvelumme huolehtii nopeasta reagoinnista vauriotilanteissa. Erityisesti Keski-Suomessa pystymme hoitamaan vuodonkorjaukset nopeasti ja joustavasti – jopa ilta-aikaan. Vauriokorjausten lisäksi hoidamme vuodonpaikannukset ja viemäreiden avaukset. Hoidamme verkon käyttötoimenpiteet, eli tarvittaessa suljemme verkon tai ohjailemme virtauksia. Teemme myös pienimuotoista saneerauskorjausta vesiverkkoihin.

Saneerauksessa ja vuodonkorjauksissa etunamme on erilaisten putkimateriaalien tekniikoiden tunteminen ja kokemus niiden korjaamisesta. Ennen esiin kaivamista ei voida aina tietää varmaksi, millaista putkea vesiverkostossa on käytetty. Huolimatta siitä, millainen putkimateriaali on kyseessä, meiltä löytyy ratkaisu kaikkeen!

Vesimittareiden huolto

Vesimittareiden tarkistus on jo pitkään kuulunut ydinosaamiseemme. Huolehdimme vesimittareiden määräaikaishuollosta ja tarkistuksesta.

Tarkistamme kotitalouden vedenkulutuksen laskutuksen perusteena olevan vesimittarin. Tarvittaessa vaihdamme vanhat tai toimimattomat mittarit uusiin.

Toteutamme mittareiden testauspalelun omissa tiloissamme, omilla laitteillamme – lähellä asiakasta.

Vesi- ja viemäriliittymien saneeraukset

Suoritamme tonttijohtojen saneerauksia. Vesi- ja viemäriliittymien saneerauksia teemme kaikenlaisille tonteille aina teollisuustonteista omakotitalotontteihin. Huolehdimme myös rakennusaikaisista vesijärjestelyistä.

Yhteystiedot

Katso vesiosaston yhteystiedot »